Доступ до публічної інформації
 
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень інших розпорядників публічної інформації, що становить суспільний інтерес.
Надання публічної інформації виконавчим апаратом Уманської районної ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній
формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати.
(Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено
запит)
3) підпис і дату.

Закон України "Про доступ до публічної інформації"  

 

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон 3-50-35

письмово:20300 м. Умань, пл. Леніна, 1,  Уманська районна рада

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Бланк оформлення 

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

 


Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

 

Звіт

про задоволення запитів на інформацію

 

Відповідно до пункту 10  частини 1 статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації” розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

В січні – травні  2013 року на адресу Уманської районної ради надійшло 56 запитів  на інформацію, з них 42 запити надійшло 23 січня, в яких порушено 163 питання, 8 запитів надійшло до районної ради, як належного розпорядника інформації від Уманської райдержадміністрації. Своїм правом з реалізації норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині отримання інформації, якою володіє Уманська районна рада, скористався            1 громадянин, депутат Уманської районної ради Козоріз Михайло Іванович.

Відповіді на запитувану інформацію направлені Уманською районною радою запитувачу у встановлені чинним законодавством терміни, на протязі п’яти робочих днів. 21 запит депутата районної ради Козоріза направлено до виконання належним розпорядникам інформації у відповідності до вимог статті 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації . В окремих випадках,  з об’єктивних причин, запитувачу відмовлено у наданні відповіді на вісім однакових за змістом (про дубльованих) запитів, що стосувались одного і того ж питання. В більшості, питання неодноразово повторювались, а також не відносились до відання ради.

В запитах порушувались питання щодо:

- надання копій договорів оренди між юридичними та фізичними особами та Уманською районною радою;

- виданих актів постійного користування землею на території Уманського району та її місце знаходження;

- надання переліку фермерських господарств (фермерів, членів його родини), сільськогосподарських кооперативів, підприємств, установ, організацій що здійснюють господарську діяльність на території Уманського району;

- щодо загальної площі земельних ділянок, переданих в оренду Уманською районною радою, райдержадміністрацією та надання відповідних копій договорів;

- делегування Уманською районною радою райдержадміністрації повноважень щодо управління і розпорядження майном та надання копії відповідного рішення;

- надання переліку фізичних та юридичних осіб, які користуються земельними ділянками та не сплачують земельний податок та орендну плату;

Запитувач звертався з письмовими депутатськими запитами, які носили характер запиту на публічну інформацію,  а тому  розглядались відповідно до вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”.