61.jpg


 Спецперевірка -  як фактор якісного відбору кандидатів на публічну службу

 Указ Президента України  Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування від 25 січня 2012 року  № 33/2012

Органи, які задіяні до проведення спеціальної перевірки

Органи, які задіяні до проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаний із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування в Черкаській області.

1. Управління МВС України в Черкаській області - м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 – щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення.

2. Головне управління юстиції в Черкаській області (відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5) – м. Черкаси, бул. Шевченка, 185 – щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата.

3. Державною податковою інспекцією за місцем податкової адреси особи - щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.

4. Головне управління охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації (відповідно до наказу МОЗУ від 02.03.2012 № 147), м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185 - щодо відомостей про стан здоров'я кандидата.

5. Головне управлінні освіти і науки облдержадміністрації – м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185 – щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання.

6. Реєстраційна служба Головного управління юстиції в Черкаській області (відповідно до наказу Мінюсту від 23.03.2012 № 448/5) – м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185 – щодо наявності корпоративних прав.

________________________________________________________________________


 Які особливості
декларування доходів посадовими особами місцевого самоврядув
ання у 2013 році?

Декларування.jpgУ статті 13 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” передбачено, що посадова особа місцевого самоврядування зобов'язаний щороку звітуватмісцем служби про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Так, у 2013 році посадові особи місцевого самоврядування надають за місцем служби лише Декларацію про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру (далі - Декларація), форму якої наведено в додатку до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". У ній зазначаються відомості про:
- доходи декларанта та членів його сім'ї, до яких належать чоловік або жінка, діти, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, тощо;
- нерухоме майно і транспортні засоби, що знаходяться у власності чи в оренді декларанта та членів його сім'ї;
- вклади в банках, цінні папери та інші активи декларанта та членів його сім'ї;
- фінансові зобов'язання декларанта та членів його сім'ї.

Декларація подається декларантом за місцем служби до 01.04.2013 року, тобто останнім днем її подання у 2013 році буде 31 березня. Ураховуючи, що цей день припадає на вихідний, її слід подати до 29.03.2013 року. Зауважимо, що особи, які не мали можливості подати Декларацію за місцем служби до 01.04.2013 року через перебування у відпустці по вагітності та пологах або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України чи під вартою, можуть подати її протягом року до 31.12.2013 року.

Крім зазначеної вище Декларації посадова особа місцевого самоврядування відповідно до пункту 179.11 Податкового кодексу повинна подати до органу ДПС за місцем реєстрації до 01.05.2013 року ще й Декларацію про майновий стан і доходи, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 07.11.2011 № 1395, якщо він отримав протягом 2012 року:
- дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права);
- дохід у вигляді подарунків від фізичних осіб (або в результаті укладання договору дарування);
- орендну плату при наданні нерухомого майна в оренду (суборенду);
- неустойку (штрафи, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди;
- дохід від операцій із продажу (обміну) нерухомого майна;
- дохід від операцій із продажу (обміну) рухомого майна;
- іноземні доходи;
- інвестиційний дохід;
- нецільову благодійну допомогу;
- дохід у вигляді непогашеної частини податку із суми, наданої під звіт і не повернутої при припиненні трудової діяльності;
- дохід у вигляді додаткового блага;
- дохід у вигляді суми заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 % місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2012 році - 536,50 грн.), суми недоплати ПДФО при припиненні трудової діяльності.

Отже, у 2013 році посадові особи місцевого самоврядування подають:
- Декларацію про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру (за місцем служби) - обов'язково;
- Декларацію про майновий стан та доходи (до органів ДПС за місцем реєстрації) - у разі отримання ними доходів, перелічених у розділі IV Податкового кодексу України.